Σημαντικές Διακρίσεις

Rober Parket Wine Advocate

2023

9918 Λαβύρινθος | 94 βαθμοί

2015 Τιτάνας | 96 βαθμοί

2019 Μέγας Οίνος | 92 βαθμοί

2019 Νεμέα Grande Cuvée | 90 βαθμοί

2022 Μοσχοφίλερο | 90 βαθμοί

2022

9917 Λαβύρινθος | 96 βαθμοί

2018 Μέγας Οίνος | 91 βαθμοί

2018 Σύνορο | 91 βαθμοί

2021 Μοσχοφίλερο | 90 βαθμοί

2021 Salto | 90 βαθμοί

2021

2021 Μοσχοφίλερο | 90 βαθμοί

2021 Salto | 90 βαθμοί

2020

2013 Τιτάνας | 96 βαθμοί

9916 Λαβύρινθος | 92+ βαθμοί

2016 Μέγας Οίνος | 90+ βαθμοί

2018 Dum Vinum Sperum | 91 βαθμοί

2015 Σύνορο | 90 βαθμοί

2018 Salto 2018 | 90 βαθμοί

James Suckling ratings

2022

2020 Viognier Eclectique | 93 βαθμοί

9918 Λαβύρινθος | 92 βαθμοί

2018 Μέγας Οίνος | 92 βαθμοί

2018 Σύνορο | 92 βαθμοί

2020 Νεμέα Αγιωργίτικο | 92 βαθμοί

2021 Viognier Cuvée Larsinos | 91 βαθμοί

2021 Μοσχοφίλερο | 90 βαθμοί

2021 Αρμύρα | 90 βαθμοί

Decanter

2023

2022 Μοσχοφίλερο | Ασημένιο Μετάλλιο

2015 Titanas | Ασημένιο Μετάλλιο

2022

2021 Peplo | Ασημένιο Μετάλλιο

2021

2020 Μοσχοφίλερο | Ασημένιο Μετάλλιο

2018 Νεμέα Αγιωργίτικο | Ασημένιο Μετάλλιο

2019 Νεμέα Αγιωργίτικο | Ασημένιο Μετάλλιο

AWC Vienna Int.Wine Challenge

2023

2022 Μοσχοφίλερο | Χρυσό Μετάλλιο

2019 Μέγας Οίνος | Ασημένιο Μετάλλιο

2019 Νεμέα Grande Cuvée | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 Νεμέα Αγιωργίτικο | Ασημένιο Μετάλλιο

2022 Αssyrtiko | Ασημένιο Μετάλλιο

2022 Armyra | Ασημένιο Μετάλλιο

2022 Peplo | Ασημένιο Μετάλλιο

2022 Άκρες ροζέ | Ασημένιο Μετάλλιο

2022

2018 Μέγας Οίνος | Χρυσό Μετάλλιο

2017 Νεμέα Grande Cuvée | Ασημένιο Μετάλλιο

2020 Νεμέα Αγιωργίτικο | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 Armyra | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 Μοσχοφίλερο | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 Salto | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 Άκρες ροζέ | Ασημένιο Μετάλλιο

2021

2017 Σύνορο | Χρυσό Μετάλλιο

2019 Dum Vinum Sperum | Χρυσό Μετάλλιο

2021 Viognier Eclectique | Χρυσό Μετάλλιο

2017 Μέγας Οίνος | Ασημένιο Μετάλλιο

2017 Νεμέα Grande Cuvée | Ασημένιο Μετάλλιο

2020 Μοσχοφίλερο | Ασημένιο Μετάλλιο

2020

2013 Τιτάνας | Χρυσό Μετάλλιο

2016 Μέγας Οίνος | Χρυσό Μετάλλιο

2016 Νεμέα Grande Cuvée | Χρυσό Μετάλλιο

2018 Viognier Eclectique | Χρυσό Μετάλλιο

2015 Σύνορο | Ασημένιο Μετάλλιο

2019 Peplo | Ασημένιο Μετάλλιο

2019 Μοσχοφίλερο | Ασημένιο Μετάλλιο

2019 Armyra | Ασημένιο Μετάλλιο

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης

2023

2019 Νεμέα Grande Cuvée | Χρυσό Μετάλλιο με Ειδική Διάκριση

2019 Μέγας Οίνος | Ασημένιο Μετάλλιο

2019 Σύνορο | Ασημένιο Μετάλλιο

2022 Μοσχοφίλερο | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 Viognier Eclectique | Ασημένιο Μετάλλιο

2022

2017 Νεμέα Grande Cuvée | Ασημένιο Μετάλλιο

2020 Νεμέα Αγιωργίτικο | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 Μοσχοφίλερο | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 Viognier Cuvée Larsinos | Ασημένιο Μετάλλιο

2021

2020 Μοσχοφίλερο | Χρυσό Μετάλλιο με Ειδική Διάκριση

2017 Μέγας Οίνος | Χρυσό Μετάλλιο

2020 Αρμύρα | Ασημένιο Μετάλλιο

Peplo 2020 | Ασημένιο Μετάλλιο

2020

2018 Peplo | Χρυσό Μετάλλιο

2018 Viognier Cuvée Larsinos | Χρυσό Μετάλλιο

2018 Viognier Eclectique | Χρυσό Μετάλλιο

2019 Άκρες Λευκό | Χρυσό Μετάλλιο

The Drinks Business

2023

2021 Peplo | Ασημένιο Μετάλλιο

2022

2020 Peplo | Ασημένιο Μετάλλιο

2020 Άκρες ροζέ | Ασημένιο Μετάλλιο

2021

2017 Μέγας Οίνος | Χρυσό Μετάλλιο

2016 Σύνορο | Χρυσό Μετάλλιο

2016 Μέγας Οίνος | Χρυσό Μετάλλιο

2016 Νεμέα Grande Cuvée | Χρυσό Μετάλλιο

2017 Νεμέα Grande Cuvée | Χρυσό Μετάλλιο

2018 Νεμέα Αγιωργίτικο | Ασημένιο Μετάλλιο

2020 Peplo | Ασημένιο Μετάλλιο

2020 Άκρες ροζέ | Ασημένιο Μετάλλιο

Mundus Vini

2023

2019 Μέγας Οίνος | Χρυσό Μετάλλιο

2021 Νεμέα Αγιωργίτικο | Χρυσό Μετάλλιο

2022 Άκρες ροζέ | Χρυσό Μετάλλιο

2022 Μοσχοφίλερο | Ασημένιο Μετάλλιο

2018 Νεμέα Grande Cuvée | Ασημένιο Μετάλλιο

50 Great Greek Wines

2022

2013 Τιτάνας

2021 Viognier Cuvee Larsinos

Syrah Du Monde

2023 | Fleva 2021 | Ασημένιο Μετάλλιο

2021 | Fleva 2019 | Χρυσό Μετάλλιο

2020 | Fleva 2017 | Χρυσό Μετάλλιο

2018 | Fleva 2016 | Χρυσό Μετάλλιο

2017 | Fleva 2015 | Ασημένιο Μετάλλιο

2015 | Fleva 2013 | Ασημένιο Μετάλλιο

2014 | Fleva 2012 | Χρυσό Μετάλλιο

2013 | Fleva 2011 | Χρυσό Μετάλλιο